ออกแบบติดตั้งไลน์ชุบโลหะ Automatic plating line

ระบบไลน์ชุบชิ้นงาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตต่างๆปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมอัตโนมัติ

Water Plant เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวข้องกับน้ำและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการผลิตติดตั้ง เดินระบบท่อถัง  ปั๊มเคมี วาล์วระบบควบคุม โดยวิศวกรที่มีความชำนาญ

ออกแบบติดตั้ง เตาอบอุตสาหกรรม

รับสร้างเตาอบ และ ฮีทเตอร์ทำความร้อน

Infrared Heater
Immersion Heater
Coil Finned Heater
Nozzle Heater
Hot Runner Heater

 
ออกแบบติดตั้งห้องพ่นสี

ทั้งระบบแบบม่านน้ำและแบบแห้ง ระบบพ่นสีอัตโนมัติ  รวมถึงระบบสายพานลำเลียง

Spray room, Paint System
System automatic plating line

สร้างระบบไลน์ชุบอัตโนมัติ, ระบบบาร์เรล, ไลน์ชุบแขวน, ไลน์ชุบกลิ้ง

Air Pollution

จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบบำบัด กรอง คัดแยก สิ่งปนเปื้อน ไอระเหยของสารเคมี หรือกลิ่น โดยใช้หลักการด้านวิศวกรรม

คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
ออกแบบติดตั้งไลน์ชุบโลหะ Automatic plating line

ระบบไลน์ชุบชิ้นงาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตต่างๆปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมอัตโนมัติ

Water Plant เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวข้องกับน้ำและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการผลิตติดตั้ง เดินระบบท่อถัง  ปั๊มเคมี วาล์วระบบควบคุม โดยวิศวกรที่มีความชำนาญ

ออกแบบติดตั้ง เตาอบอุตสาหกรรม

รับสร้างเตาอบ และ ฮีทเตอร์ทำความร้อน

Infrared Heater
Immersion Heater
Coil Finned Heater
Nozzle Heater
Hot Runner Heater

 
ออกแบบติดตั้งห้องพ่นสี

ทั้งระบบแบบม่านน้ำและแบบแห้ง ระบบพ่นสีอัตโนมัติ  รวมถึงระบบสายพานลำเลียง

Spray room, Paint System
System automatic plating line

สร้างระบบไลน์ชุบอัตโนมัติ, ระบบบาร์เรล, ไลน์ชุบแขวน, ไลน์ชุบกลิ้ง

Air Pollution

จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบบำบัด กรอง คัดแยก สิ่งปนเปื้อน ไอระเหยของสารเคมี หรือกลิ่น โดยใช้หลักการด้านวิศวกรรม

คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี
คอนโทรลแอ๊ดวานซ์ รับออกแบบห้องพ่นสีสร้างระบบพ่นสี

Control Advance Co., Ltd.

Design, supply, install and commission of Automatic Control System, Electrical Work, Paint Booth, Automatic Painting, Air Pollution System, Conveyor System, Oven and Heater System.

บริษัท คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115550000309 

เป็นธุรกิจที่ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ  งานไฟฟ้า  ตู้พ่นสี   เครื่องพ่นสีอัตโนมัติ ระบบควบคุมสิ่งปนเปื้อนในอากาศ  ระบบสายพานลำเลียง
ตู้อบและเครื่องทำความร้อน

ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ออกแบบผลิต ติดตั้งบริหารจัดการและควบคุมโดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โทร : 0-2061-4737, 08-6322-4380

 

Automatic plating line
ไลน์ชุบโลหะ

Title Image
Title Image

 

Paint Booth
ห้องพ่นสี

 

 

Industrial Oven
เตาอบอุตสาหกรรม

เตาอบอุตสาหกรรม
ถังกรองของเสีย

 

Air Pollution Control
ระบบกำจัดอากาศเสียมลพิษ

บริษัท คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รับออกแบบห้องพ่นสี
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ
ติดตั้งระบบน้ำดีน้ำเสีย
ระบบควบคุมมลพิษ

ผลิตเครื่องพ่นสีอัตโนมัติ ออกแบบระบบไลน์ชุบ สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมมลพิษ - บริษัท คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ จำกัด

มลภาวะทางอากาศ

OXYGEN

SMELL

DUST

SMOKE